About Us

 

About Us

Здружението за развој на земјоделството и заштитата на животната средина преку истражување, едукација и одржување на биодиверзитет „ЖИВОТ“ од Куманово е доброволно, непрофитно, невладино, неполитичко здружение, формирано со слободна волја и здружување на граѓани за реализација и усогласување на нивните интереси, извршување активности што имаат за цел подобрување на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, едукативни, земјоделски, еколошки и други права, интереси и верувања, за заштита и унапредување на регионалниот и руралниот развој во согласност со Уставот и законите на Република Северна Македонија.

Contact Us

You can contact us at:

Тромеѓа бб. Куманово    Р.С Македонија

Working hours
Monday - Friday 09-17

Send

en_USEN