ОРГАНСКА ТРПЕЗА

Настанот, прв од ваков карактер, беше организиран по прв пат во 2018 година, а се настојува истиот да премине во традиција затоа што често пати земјоделците од руралните средини иако делуваат во исти средини со исти услови, сепак не се во можност сами да се вмрежуваат за да разменат искуства и добри практики за изнаоѓање и надминување на предизвиците и проблемите со кои се  соочуваат индивидуално и не ја препознаваат вредноста на своите производи. 

Органска трпеза 2020

Органска трпеза 2019

Органска трпеза 2019

Органска трпеза 2019

Органска трпеза 2018

Контакт:

Адреса

Телефон

+38970888817 Драган

+38971393977 Благица

Работно време

Понеделник - Петок: 09-17


Е-mail

Интернет страницата на здружението „ЖИВОТ“ е изработена со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ. Мислењата и ставовите изразени на оваа интернет страница не ги изразуваат мислењата на донаторот.