ОРГАНСКА ТРПЕЗА 2021


Кога?          25 септември / сабота

08:00 - 18:00 Свечено отварање 12 час

Каде?          Спортско рекреативен комплекс Куманово

ЗА нас

Здружението за развој на земјоделството и заштитата на животната средина преку истражување, едукација и одржување на биодиверзитет „ЖИВОТ“ од Куманово е доброволно, непрофитно, невладино, неполитичко здружение, формирано со слободна волја и здружување на граѓани за реализација и усогласување на нивните интереси, извршување активности што имаат за цел подобрување на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, едукативни, земјоделски, еколошки и други права, интереси и верувања, за заштита и унапредување на регионалниот и руралниот развој во согласност со Уставот и законите на Република Северна Македонија.

Цели

 • Зачувување, Одржување, Заштита И Обновување На Биодиверзитет;
 • Заштита И Одржливо Користење На Природни Ресурси;
 • Заштита На Животот И На Здравјето На Луѓето;
 • Промовирање На Разновидна, Квалитетна И Безбедна Храна;
 • Промовирање На Одржливи Практики Во Земјоделството И Екологијата;
 • Подигнување На Јавната Свест За Потребата Од Одржлив Начин На Живот;
 • Спроведување И Унапредување На Мерките За Решавање На Регионалните И  Глобалните Проблеми На Животната Средина;
 • Унапредување На Земјоделските Науки Со Истражување И Едукација;
 • Рамномерен Регионален Развој;
 • Рурален Развој И Развој И Промоција На Туризам.
 • АКТИВНОСТИ

 • организирање на конкретни програмски активности;
 • спроведување на проекти;
 • организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
 • поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
 • медијација;
 • истражувања во областа на земјоделството, шумарството, водостопанството, екологија, храна и управувањето со животната средина;
 • производство на примарни и секундарни земјоделски производи;
 • Заштита и уредување на областите од животната средина;
 • Поттикнување на користење на обновливи природни извори на енергија;
 • Заштита и унапредување на природните ресурси преку нивно одржливо искористување;
 • Интегриран пристап кон заштитата на животната средина и кон економскиот развој;
 • Обезбедување средства за финансирање на мерките и активностите за рурален развој;
 • Јакнење на капацитетот на руралните средини;
 • Развивање на свеста за потребата од заштита на животната средина во образовниот процес и промовирање на заштитата на животната средина;
 • едукација од областа на земјоделството и управувањето со животната средина;
 • обезбедување консултантски услуги, изработка на студии, планови и проценки.
 • врши и други работи предвидени со овој Статут.
 • ЧЛЕНОВИ и мисија

  Здружението нема вработени, но има околу 60 членови, од кои повеќето се индивидуални земјоделци, производители на органски земјоделски производи, органски производи од животинско потекло, органски мед и производи од мед, органски и традиционални млечни производи, органска козметика, алтернативна медицина и мелеми, самоникнати растителни производи, органски ѓубрива и подлоги, органски кондиторски производи и барови, органски сокови, мармалади, џемови, органски зрна, свежо и сушено овошје и зеленчук, органско кафе, органски оцет, вино, пиво и ракија, сосови, напивки и паштети, пекарски производи, традиционални македонски производи, садови, производители или дистрибутери на опрема, машини, пакување, преработка и пакување на органски производи.


  Една од главните цели на Здружението „ЖИВОТ“ е да изготви иницијативи и активности преку јавно-приватен дијалог за да го катализира создавањето работни места и економскиот раст на регионално ниво, но во исто време и да ја зачува традицијата и вредноста на старите автохтони сорти на земјоделски производи и традиционалните рецепти при приготвување и производство на храна давајќи им акцент на органските производи кои што ако добро се испромовираат имаат многу поголема додадена вредност. За да се постигне оваа цел, секоја година Здружението организира меѓународен саем на органски и традиционални производи „Органска Трпеза“ во Куманово, Република Северна Македонија.

  ОРГАНСКА ТРПЕЗА

  2018

  Настанот, прв од ваков карактер, беше организиран по прв пат во 2018 година, а се настојува истиот да премине во традиција затоа што често пати земјоделците од руралните средини иако делуваат во исти средини со исти услови, сепак не се во можност сами да се вмрежуваат за да разменат искуства и добри практики за изнаоѓање и надминување на предизвиците и проблемите со кои се  соочуваат индивидуално и не ја препознаваат вредноста на своите производи. Со воспоставување комуникација со засегнатите страни за учество во настанот, наидовме на голем интерес и позитивни коментари од учесниците и од поканетите гости на настанот.


  2019

  Минатата година, околу 120 оператори на органски производи (производители, трговци, увозници и извозници) учествуваа на саемот како изложувачи, а манифестацијата ја посетија над 2000 гости и посетители. Исто така беа контактирани и оператори со органска храна од други земји, учествуваа дваесет и еден изложувач, претставници на пет здруженија, индивидуални земјоделци, газдинства и компании од Р. Србија, една компанија од Р. Бугарија, една руска и една индиска компанија, заедница на Унгарци, заедница на Срби и заедница на Албанци во Македонија, со што манифестацијата се здоби и со меѓународен карактер.


  Покрај операторите со храна, свој интерес за учество на манифестацијата пројавија и компании што се занимаваат со производство и трговија на опрема и амбалажа за преработка, пакување, обележување и следење на прехрамбени производи, како и производители и увозници на препарати и ѓубрива за органско производство, печатени и електронски медиуми и ТВ куќи, стопански комори од земјата и од странство, како и дипломатски претставништва и амбасади, со што самата манифестација прерасна во саем.


  Со самото присуство на повеќето чинители на производно-продажниот процес, менаџерскиот тим на ЖИВОТ, иницираше идеја да се организира панел дискусија и да се овозможат Б2Б состаноци. Врз основа на оваа идеја, организиравме панел дискусија на тема „Зошто да одберам органски производ?“, во која  учествуваа познати нутриционисти и претставници од сертификациските куќи во Р. Македонија. Гостите од Србија исто така имаа кратка презентација за да ги споделат своите искуства.


  Саемот беше одлична основа да им дадеме видливост како на производите, така и на производителите. Поради тоа, од организациски аспект, обезбедивме и простор со поставени маси и столчиња како и соодветен материјал, потребни за овозможување на Б2Б средби помеѓу производители, преработувачи и извозници, а Здружението „ЖИВОТ“ беше иницијатор за поврзување и потпишување на меморандуми за соработка помеѓу повеќето чинители од регионот и пошироко.


  Во рамките на манифестацијата беше поставена органска трпеза каде што посетителите имаа можност да ги вкусат органските производи приготвени од страна на реномираниот шеф Марк де Јонг. Покрај органската трпеза, беа поставени и традиционални трпези на заедниците во Македонија – заедница на Унгарците, Србите, Албанците и Хрватите на кои беа презетирани традиционалната храна и култура на истите.


  На настанот присуствуваа и експерти од рурален и земјоделски развој, како и претставници од секторот за развој на руралниот туризам, кои ги претстави тековните теренски услови, започна дискусиите и даде препораки за понатамошни мерки и чекори за подобрување на животот во руралните области.


  Според плановите и активностите на здружението, оваа година саемот ќе се организира на 12 септември.


  Настанот „Органска трпеза“ се спроведува со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ.


  2020


  Меѓународниот саем „Органска Трпеза“, е прв од ваков карактер, а оваа година се организираше по трет пат. Саемот веќе прерасна во традиција каде што на земјоделците од руралните средини им се дава можност да се вмрежуваат за да разменат искуства и добри практики за изнаоѓање и надминување на предизвиците и проблемите со кои се  соочуваат индивидуално и да ја препознаат вредноста на своите производи.           


  Саемот „ОРГАНСКА ТРПЕЗА “ се оддржа на отворено на 12.09.2020 год, пред градскиот базен во Куманово, во склад со мерките за превенција од Covid 19 и препораките на Министерството за здравство и комисијата за спречување на ширење на заразни болести, односно со користење на средства за дезинфекција, носење на заштитни маски и одржување на физичка дистанца и тоа со почеток во 08:00 часот со пристигнување на учесниците и уредување на штандовите. Официјалниот дел на настанот започна во 12:00 часот, со свеченото отварање на истиот од страна на претседателот на здружението „Живот“, ѓ-ѓа Благица Гавриловска Цветковиќ. Говор и поддршка на истата одржаа и г-дин Максим Димитриевски, Градоначалник на Општина Куманово, г-дин Трајан Димковски, Заменик Министер за Земјоделство, шумарство и водостопанство и г-дин Горан Дамевски, заменик директор на програмата ИМЕ на Швајцарската амбасада, потенцирајќи ги важноста и значењето на ваквите настани


  Во овој дел беа доделени благодарници за поддршка на манифестацијата на:

  1. Програма за зголемување на пазарната вработливост на Швајцарската Агенција за развој и соработка 

      имплементирана од Паладиум;

  2. Г-дин Максим Димитриевски, Градоначалник на Општина Куманово

  3. Генерал Мајор Павле Арсоски, командант на команда за операции

  4. Г-ѓа Цветанка Ивановска, в.д.директор на ЈП „Чистота и зеленило“, Куманово

  5. Г-дин Тони Димитриевски – Шеик, сопственик на „Доминос Етно“ дооел, Скопје


  Целта на манифестацијата беше да се организира настан за зачувување на традицијата на производство на храна, но и меѓусебно запознавање и размена на искуства и знаења на органските и другите производители на храна од руралните средини, како од Македонија така и од соседните држави.

             На настанот беа поставени 100 штандови, активно учество земаа 75 излагачи од кои 7 локални, 65 регионални и 3 меѓународни. Настанот беше посетен од околу 1500 посетители помеѓу кои и претставници од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за економија, Министерство за транспорт и врски, АРМ, ЈП Пасишта, претставници од Амбасади, АППРМ, Агенција за вработување, претставници од Локалната самоуправа на општина Куманово, претставници од Комората на Органски производители, претставници од Комората на Занаетчии, претставници од Планските региони, како и претставници од домашни и меѓународни граѓански организации, локално население и медиуми.


  На саемот беа изложени органски земјоделски производи, органски производи од животинско потекло, органски мед и производи од мед, органски и традиционални млечни производи, органска козметика, производи од алтернативна медицина и мелеми, производи од диворастечки растенија, органски ѓубрива и субстракти, органска кондиторија и барови, органски сокови, мармелади, џемови, органски зрнести производи, свежо и сушено овошје и зеленчук, органско кафе, органски оцет, вино, пиво и ракија, намази, топинзи и паштети, пекарски производи, традиционални македонски производи, садови. Беа презентирани и агенции, федерации, здруженија, владини и невладини организации, стопански комори, финансиски куќи, издавачки куќи, портали, асоцијации, нутриционисти и сертификатори кои на свој начин го помагаат и унапредуваат органското производство. Исто така имаше и изложувачи кои се производители или дистрибутери на опрема, машини, амбалажа за прозводство, преработка и пакување на органски производи.


  Покрај операторите со храна, свој интерес за учество на манифестацијата пројавија и компании што се занимаваат со производство и трговија на опрема и амбалажа за преработка, пакување, обележување и следење на прехрамбени производи, како и производители и увозници на препарати и ѓубрива за органско производство, печатени и електронски медиуми и ТВ куќи, стопански комори од земјата и од странство, како и дипломатски претставништва и амбасади.


  Оваа година,  саемската манифестација беше збогатена и проширена со учесници од претпријатија за социјално претприемништво кои што се занимаваат со органско производство, како и здруженија и организации кои ја негуваат нашата традиција, а воедно ги негуваат и зачувуваат старите занаети.


  Саемот беше одлична основа да им дадеме видливост како на производите, така и на производителите. Поради тоа, од организациски аспект, обезбедивме и простор со поставени маси и столчиња како и соодветен материјал, потребни за овозможување на Б2Б средби, кои што беа однапред закажани. Остварени се вкупно 23 Б2Б средби помеѓу производителите, преработувачите и извозници, а потпишани се 5 меморандуми за соработка.


  По завршување на манифестацијата, на учесниците им беа поделени анкетни прашалници за евалуација на резултатите од саемот Органска трпеза. Контактирани се сите учесници од кои добивме позитивни коментари и поддршка за саемот.

         Голем дел на учесниците изразија  интерес за учество на следниот саем во 2021 година. На веб страницата на здружението www.zivot.org.mk објавени се слики, видео записи и објави во врска со саемот објавени во медиумите и на социјалните мрежи. На сите учесници на саемот доделени им се сертификати за учество на третиот меѓународен саем на органски и традиционални производи Органска Трпеза 2020.

          Здружението ЖИВОТ планира да го одржува овој саем во континуитет и во следните години. Подготовките за саемот „Органска Трпеза 2021“ година ќе започнат уште со стартот на новата година, а се предвидува саемот да трае повеќе денови и да содржи повеќе активности.

  ИЗЛАГАЧИ РС Македонија 2021

  Живко Поповски - Цветин, уметник

  Ангелчо Димитриев. Пробиштип

  Компани Моневи, Кочани  

  Зингибeр, Кавадарци

  ИЗЛАГАЧИ Р Србија 2021

  ИЗЛАГАЧИ Црна Гора

  ИЗЛАГАЧИ Косово

  ИЗЛАГАЧИ РС Македонија 2020

  Здружение Ризница, Куманово

  Заедница на Албанци

  Ангелчо Димитриев. Пробиштип

  Асен Стојнев, рачни ракотворби

  Лејла Рајкова - Од рацете на баба ми

  Нелкоски Органик фуд, Струга

  Македонски ракотворби, Битола

  Сојуз на пчеларски здруженија на Македонија, Скопје

  Зингибeр, Кавадарци

  Компани Моневи, Кочани  

  ИЗЛАГАЧИ Р Србија 2020

  Златекс-Срб, Белград

  Удружење пољопривредника „Агро тим-Југ“, с.Чакановац, Прешево

  Домаќа млекара „Мај плус“, с. Дрежница, Бујановац

  В.О.Д. „Биље Петровац“, с. Петровац, Трговиште

  "PR WHITE STAP 2017", Бујановац

   Пољопривредно газдинство „Ѓорѓевиќ“, с. Житораѓе, Владичин Хан

  Удружење за лековито биље „Биље Баваниште“, Баваниште

  Газ Шпед“, Апатин

  Асоцијација Пољопривредника Пчињског региона, Врање

  ИЗЛАГАЧИ Р Албанија 2020

  Мед Морава, Корча

  ИЗЛАГАЧИ Р Бугарија 2020


  B2B Средби

  Full Name *
  Email Address *
  Phone *
  City
  Profession
  Company
  Country
  website
  Which company would you schedule a meeting with?
  0 of 350

  Контакт:

  Адреса

  Телефон

  +38970888817 Драган

  +38971393977 Благица

  Работно време

  Понеделник - Петок: 09-17


  Е-mail

  Интернет страницата на здружението „ЖИВОТ“ е изработена со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ. Мислењата и ставовите изразени на оваа интернет страница не ги изразуваат мислењата на донаторот.